Co demotywuje w pracy?

Wiele lat temu znalazłem w Internecie listę rzeczy, które pozbawiają pracowników motywacji. Przez ten czas ją ulepszałem i rozwijałem. Poniżej znajdziecie jej obecny kształt.

Najważniejsze sposoby pozbawiania przez organizacje pracowników motywacji:

  • brak informacji zwrotnej lub tylko krytyka,
  • przeciążenie pracą – wyznaczenie zbyt wielu zadań, które trzeba wykonać w zbyt krótkim czasie i przy słabym wsparciu,
  • niedociążenie pracą,
  • brak swobody i odpowiedzialność za pracę, w sprawie wykonania której ma się niewiele do powiedzenia,
  • wynagrodzenie nieadekwatne do wykonywanej pracy i odpowiedzialności,
  • zanik więzi międzyludzkich,
  • niesprawiedliwość – nierówne traktowanie ludzi,
  • konflikty wartości.

Pomyślcie, ile z tych punktów ma miejsce w Waszej firmie. A może są inne rzeczy, które są wyjątkowo demotywujące…?

Co demotywuje w pracy?
Tagged on: