Zaskakująca sztuka motywacji

Zachęcam do obejrzenia tego filmu. Dan Pink omawia w nim wady motywacji za pomocą premii, bonusów i nagród w przypadku pracy wymagającej myślenia „out-off-the-box”. Próbuje dowieść (na podstawie badań naukowych), że nagrody – paradoksalnie – pogarszają wydajność.

Dan wskazuje, że dla podniesienia wydajności i zadowolenia pracowników w 21. wieku najważniejsze są:
– autonomia – wpływ na własne życie i pracę, własny mały świat,
– biegłość – bycie coraz lepszym w tym, co się robi,
– cel – świadomość, że jesteśmy częścią większej całości i robimy coś pożytecznego.

Zaskakująca sztuka motywacji

2 thoughts on “Zaskakująca sztuka motywacji

Comments are closed.