Reestymować czy nie?

Od dłuższego czasu widzę kłótnie dwóch przeciwstawnych obozów – jedni uważają, że jest to zabronione, drudzy, że – wręcz przeciwnie – koniecznie trzeba reestymować wymagania (i są nawet gotowi pokazać na to wzmianki w Przewodniku po Scrumie). Między tymi skrajnościami odnajduje się część ekspertów, którzy są gotowi powiedzieć „to zależy”, …

Cechy dobrego menedżera – checklista

Zebrałem tu listę cech, które powinien posiadać kandydat na menedżera, które jesteśmy w stanie ocenić zanim tym menedżerem zostanie. W mojej długiej karierze nie spotkałem dobrego menedżera, który by którejś z tych cech nie posiadał i jednocześnie nie spotkałem kiepskiego menedżera, który posiadałby je wszystkie.

Samokontrola i samodyscyplina – co było pierwsze?

A to nie to samo? Samokontrola to powstrzymywanie się od robienia czegoś, co nie jest dla nas najlepsze (choć często przyjemne). Samodyscyplina to z kolei konsekwentne robienie czegoś co jest dla nas dobre lub pomaga osiągać cele, mimo że nie zawsze jest przyjemne i mimo że nie zawsze nam się …

Kiedy Scrum.org zniósł 14-dniowy okres na zdanie egzaminu?

Jeszcze 24.10.2014 kody egzaminacyjne uprawniające do zdawania egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I) były ważne tylko 14 dni. Rodziło to różne problemy, m.in. związane z dystrybucją kodów pomiędzy uczestnikami szkoleń czy samym zdaniem egzaminów przez uczestników.

NetVision2014 – Gdy klient chce znać cenę i termin, a my jesteśmy zwinni…

Na początku współpracy z Klientem, ciężko jest go przekonać do zwinnej współpracy. Często zostaje nam się zgodzić na fixed-price lub unieść się dumą i ideałami oraz odejść z kwitkiem. Jak „przeszczepić” metodyki zwinne do ciała projektu realizowanego klasycznie i zarobić…?