Cechy dobrego menedżera – checklista

Zebrałem tu listę cech, które powinien posiadać kandydat na menedżera, które jesteśmy w stanie ocenić zanim tym menedżerem zostanie. W mojej długiej karierze nie spotkałem dobrego menedżera, który by którejś z tych cech nie posiadał i jednocześnie nie spotkałem kiepskiego menedżera, który posiadałby je wszystkie.

Awansowanie pracownika na menedżeraZauważyłem, że wiele firm ma problem, żeby ocenić, czy dany pracownik będzie dobrym menedżerem. Często awansowane są osoby z najdłuższym stażem w danym zespole lub osoby, które są najlepszymi specjalistami w danej dziedzinie. Truizmem jest, że ludzie przychodzą do firmy, ale odchodzą od przełożonego, jednak zbyt często o tym zapominamy i pozwalamy na to, żeby menedżerami zostawały przypadkowe osoby – robiąc krzywdę im samym i ich podwładnym.

Od razu powiem, że dużo łatwiej jest ocenić, czy dana osoba nadaje się na stanowisko menedżerskie, gdy ta osoba pracuje już w naszej firmie. W tym pomoże poniższa checklista. Jeżeli chcesz kogoś awansować, sprawdź każdy punkt i wtedy – z czystym sumieniem – możesz przystąpić do działania. Bardzo ciężko jest później kogoś zdegradować – możemy tylko liczyć na to, że taki pracownik odejdzie sam lub go zwolnić.

Zatrudnienie dobrego menedżera „z ulicy” jest trudniejsze i o tym może w innym wpisie. Jeżeli już jednak kogoś wybierzemy, ta checklista pomoże nam – już po fakcie – ocenić, czy menedżer dobrze sprawdza się w swojej roli.

Nie chodzi o to, żeby dany kandydat do awansu na menedżera spełniał jak najwięcej tych cech. On musi spełniać je wszystkie!

Pracownik idealny do roli menedżera:

 • Ma oczy i uszy otwarte – rzadko pracuje ze słuchawkami na uszach.
 • Docenia pracę innych i nigdy nie przypisuje sobie zasług innych osób.
 • Zna mocne i słabe strony każdego członka zespołu, w którym pracuje.
 • Bez niego zespół działa gorzej, mimo że nie jest najwybitniejszym (w sensie merytoryki wykonywanej pracy) przedstawicielem tego zespołu – jeżeli zespół działa lepiej bez tej osoby, to jest to dokładnie odwrotny sygnał.
 • Chęć pomagania innym jest w nim głęboko zakorzeniona.
 • Powszechnie znany jako dobry słuchacz, a nie jako dobry mówca.
 • Wykorzystuje swoją władzę TYLKO wtedy, gdy jest to konieczne – np. rozstrzygając spory.
 • Lubi ludzi i pracę zespołową.
 • Czerpie więcej satysfakcji z pracy dobrze wykonanej przez Zespół, niż tej wykonanej samodzielnie.
 • Gdy zauważy problem i powie o nim głośno, inni ludzie chcą mu pomóc go rozwiązać.
 • Jest optymistą lub realistą z dużą dozą optymizmu, nigdy pesymistą.
 • Gdy coś mu przeszkadza, podejmuje działanie w celu naprawy. Szczególnie cenne jest, gdy podejmuje działania, nawet gdy szanse powodzenia są minimalne lub wymagają długotrwałego działania.
 • Nigdy nie krzyczy na innych, szczególnie tych znajdujących się niżej w hierarchii.
 • Zawsze mówi „my”, a nie „ja”, „wy”, „oni”. Likwiduje silosy, zamiast je tworzyć.
 • Jest spostrzegawczy i dociekliwy – zauważa szanse i problemy, których inni nie dostrzegają, lubi drążyć temat, żeby dotrzeć do jego sedna.
 • Mówi zawsze językiem dostosowanym do odbiorcy – nigdy nie mówi żargonem do osób, które tego żargonu nie rozumieją.
 • Jest świetnie zorganizowany i sam wynajduje narzędzia, które ułatwią mu organizację – nie zapomina o spotkaniach, nie spóźnia się, umie korzystać z kalendarza firmowego i listy zadań.
 • Umie przyznać się do błędu i powiedzieć „przepraszam”.
 • Dokańcza zadania, zanim weźmie następne – jego zadania nie wloką się tygodniami i nie ma rozgrzebanych wielu zadań na raz.
 • Lubi czytać i stale się rozwija.
 • Nie unika wyzwań i trudnych tematów, wręcz przeciwnie – sam się „w nie pcha”.
 • Ma nadzwyczajną umiejętność „czytania” ludzi i bardzo dobre kompetencje interpersonalne.
 • Nie ma problemu z rutynowymi zadaniami – nie unika ich i sumiennie je wykonuje.
 • Jest asertywny i wie, kiedy powiedzieć „nie”.
 • Może liczyć na szacunek innych.
 • Nie wykorzystuje dostępu do wiedzy o czymkolwiek jako karty przetargowej.
 • Zapobiega częściej niż leczy – nie odkłada zadań na ostatnią chwilę, by później ugasić pożar.
 • Umie samodzielnie ułożyć priorytety swoich prac – zgodnie z interesem firmy.
 • Nie odrzuca możliwości zostania menedżerem, ale nie jest to jego celem.
 • Umie przekonać innych do swoich racji argumentami, a nie siłą – jakkolwiek rozumianą.
 • Dobrze rozumie misję i wizję firmy oraz umie przełożyć cele firmy na działania.
 • Ceni pokorę, uczciwość i zaufanie oraz sam się takimi cechami odznacza.
 • Podejmuje akceptowalne ryzyko – nie poprzestaje na działaniach, które nie niosą żadnego ryzyka.
 • Po wyjściu z firmy zachowuje się z godnością i przy każdym zachowaniu firma mogłaby postawić swoje logo bez utraty reputacji.
 • Pracuje dobrze, nawet gdy nikt nie patrzy.

Jesteś już menedżerem? Skoro szukasz podpowiedzi w tym temacie, to zapewne tak. A możesz z ręką na sercu powiedzieć, że pasujesz do powyższego wzorca?