I Pomorski Kongres PM – 16.06.2011, Gdynia

Zapraszam wszystkich na I Pomorski Kongres Project Management organizowany przez Stowarzyszenie Project Management Polska i Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Jestem członkiem grupy projektowej organizującej to przedsięwzięcie i mam nadzieję, że spotkanie to pozwoli na lepszą integrację środowiska PM w naszym regionie, szczególnie członków SPMP. Mamy świadomość, że Członkowie Stowarzyszenia oczekują dobrego wykorzystania opłacanych corocznie składek.

Kongres jest dopiero pierwszym krokiem. W każdym miesiącu, poza miesiącami wakacyjnymi, będą organizowane różnego typu wydarzenia dla kierowników projektów i osób zainteresowanych tą tematyką. We wrześniu i grudniu planowane są seminaria tematyczne, natomiast w październiku i listopadzie – mniej formalne spotkania networkingowe.

Będę na bieżąco informował o organizowanych spotkaniach. Tymczasem serdecznie zapraszam do udziału…