Kiedy Scrum.org zniósł 14-dniowy okres na zdanie egzaminu?

Jeszcze 24.10.2014 kody egzaminacyjne uprawniające do zdawania egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I) były ważne tylko 14 dni. Rodziło to różne problemy, m.in. związane z dystrybucją kodów pomiędzy uczestnikami szkoleń czy samym zdaniem egzaminów przez uczestników.

Kody zakupione dzisiaj (5.12) nie mają już tego ograniczenia, a przynajmniej informacja o tym ograniczeniu zniknęła z maila z kodami, który jest wysyłany ze Scrum.org oraz z samej strony. To oznacza, że ograniczenie to zniknęło między tymi dwiema datami. Kiedy? Nie wiadomo, bo takiej informacji nie udało mi się znaleźć ani na Scrum.org, ani na ich profilu Twitter.

Czy było to podyktowane kwestiami biznesowymi? A może jest to wynik jakiegoś procesu prawnego?

Z pewnością jest to na korzyść zarówno tych, którzy te kody kupują (często firm szkoleniowych), jak i uczestników tych egzaminów. Dla kupujących kody było to wyjątkowo niewygodne, bo trzeba było je kupować tylko wtedy, gdy znana była liczba uczestników (a sam proces zakupu jest utrudniony – zapłata kartą kredytową). Teraz zakupu można dokonać „na zapas” i tylko rozdzielać kody poszczególnym uczestnikom, nie martwiąc się, że zostawiamy im niewiele czasu na zdanie egzaminu.