Cechy dobrego menedżera – checklista

Zebrałem tu listę cech, które powinien posiadać kandydat na menedżera, które jesteśmy w stanie ocenić zanim tym menedżerem zostanie. W mojej długiej karierze nie spotkałem dobrego menedżera, który by którejś z tych cech nie posiadał i jednocześnie nie spotkałem kiepskiego menedżera, który posiadałby je wszystkie.

Co demotywuje w pracy?

Wiele lat temu znalazłem w Internecie listę rzeczy, które pozbawiają pracowników motywacji. Przez ten czas ją ulepszałem i rozwijałem. Poniżej znajdziecie jej obecny kształt. Najważniejsze sposoby pozbawiania przez organizacje pracowników motywacji: brak informacji zwrotnej lub tylko krytyka, przeciążenie pracą – wyznaczenie zbyt wielu zadań, które trzeba wykonać w zbyt krótkim …

Po Pierwsze Klient, Po Pierwsze Pracownik, Po Pierwsze Firma!

Ostatnio, ze względu na przejęcie obowiązków Kierownika Biura Projektów, bardziej zbliżyłem się do kwestii zarządzania firmą jako całością. Nie byłbym sobą, gdybym przy tej okazji nie przeczytał tuzina książek. Jedne wskazują konieczność stawiania na pierwszym miejscu Klienta, inne stwierdzają, że to Pracownik powinien znaleźć się w centrum uwagi. Większość z …