Samokontrola i samodyscyplina – co było pierwsze?

A to nie to samo? Samokontrola to powstrzymywanie się od robienia czegoś, co nie jest dla nas najlepsze (choć często przyjemne). Samodyscyplina to z kolei konsekwentne robienie czegoś co jest dla nas dobre lub pomaga osiągać cele, mimo że nie zawsze jest przyjemne i mimo że nie zawsze nam się …