Reestymować czy nie?

Od dłuższego czasu widzę kłótnie dwóch przeciwstawnych obozów – jedni uważają, że jest to zabronione, drudzy, że – wręcz przeciwnie – koniecznie trzeba reestymować wymagania (i są nawet gotowi pokazać na to wzmianki w Przewodniku po Scrumie). Między tymi skrajnościami odnajduje się część ekspertów, którzy są gotowi powiedzieć „to zależy”, …